Welcome aboard!

Hello! I am a children’s author, writing fantastical tales with a large helping of humour. My books include The Accidental Pirates (Waterstones Book of the Month, shortlisted for the Children’s Book Award); Storm Hound (winner of the Tir na n-Og award 2020); and Welsh Fairy Tales Myths and Legends (nominated for the Carnegie Medal 2022).

Want to keep up to date with all my news and get free stories, writing tips and more? Click on the scroll to sign up to my newsletter.

Subscribe

 

I grew up in Newport, South Wales. Thanks to my local library, I travelled all over the world, backwards and forward in time. I developed a lifelong obsession with myth and magic, but I still think Wales is the best place to live.

Now I live in the Welsh mountains with my husband and two cats, who are disappointingly unmagical, but I love them anyway.

When I’m not writing, I love visiting schools, libraries and festivals, sharing my love of stories and inspiring new readers and writers.

 

NEWS!

I’m now taking booking for the 2022/23 school year. Do get in touch if you’d like a creative writing/storytelling session.

 

Helo! Rwy’n awdur plant, sy’n ysgrifennu straeon ffantasi sy’n llawn hiwmor. Mae fy llyfrau’n cynnwys The Accidental Pirates (Llyfr y Mis Waterstones, sydd ar y rhestr fer ar gyfer y Children’s Book Award); Storm Hound (enillydd gwobr Tir na n-Og 2020); a Welsh Fairy Tales Myths and Legends (a enwebwyd ar gyfer Medal Carnegie 2022).

Cefais fy magu yng Nghasnewydd, De Cymru. Diolch i’m llyfrgell leol, teithiais ledled y byd, yn ôl i’r gorffennol ac ymlaen i’r dyfodol. Datblygais obsesiwn gydol oes gyda chwedlau a hud, ond rwy’n dal i feddwl mai Cymru yw’r lle gorau i fyw.

Nawr rwy’n byw yng nghanol mynyddoedd Cymru gyda fy ngŵr a’m dwy gath, sy’n siomedig o anhudolus, ond rwy’n eu caru beth bynnag.

Pan nad ydw i’n ysgrifennu, rwyf wrth fy modd yn ymweld ag ysgolion, llyfrgelloedd a gwyliau, gan rannu fy nghariad at straeon ac ysbrydoli darllenwyr ac awduron newydd.

 

See my booksBook me for an eventAsk me a question